عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:

اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم قابل دفاع است

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۰
|
۱۶:۰۴:۵۱
| کد خبر: ۲۰۷۸۰۶
اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم قابل دفاع است
وجود تورم بالا به حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های زوده بازده و دلالی منجر می شود بنابراین اقدامات انجام شده دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم قابل دفاع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تاکنون بهبودی در وضعیت رکود حاصل نشده است، گفت: باید پذیرفت تورم و رکود دو مسئله متضاد هستند بنابراین طبیعی خواهد بود سیاستهای انقباضی کاهش دهنده تورم، موضوع رکود را تشدید می کند بنابراین دولت باید بصورت دقیق به موضوع خروج غیر تورمی از رکود توجه کند.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا،احمد رجایی باغ سیائی درباره نرخ تورم گفت:وجود تورم بالا به حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های زوده بازده و دلالی منجر می شود بنابراین اقدامات انجام شده دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم قابل دفاع است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسیر نقدینگی باید از واسطه گری و دلالی در موضوعاتی مانند زمین و مسکن به سمت تولید تغییر کند، بنابراین اصلاح جریان نقدینگی یکی از اولویت های اقتصاد است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: سیاست گذاری های دولت باید به نحوی باشد که بخش مهمی از تسهیلات بانکی به سمت فعالیت هایی تولیدی مانند مسکن اختصاص دهند.

رجایی باغ سیائی با مثبت ارزیابی کردن رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به 25 درصد گفت: ادامه کاهش نرخ تورم و همچنین توانایی پایین نگه داشتن تورم می تواند به معنی تصحیح جریان نقدینگی باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون بهبودی در وضعیت رکود حاصل نشده است، گفت: باید پذیرفت تورم و رکود دو مسئله متضاد هستند بنابراین طبیعی خواهد بود سیاستهای انقباضی کاهش دهنده تورم، موضوع رکود را تشدید می کند بنابراین دولت باید بصورت دقیق به موضوع خروج غیر تورمی از رکود توجه کند.

رجایی باغ سیائی افزود: بنگاه های تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبرو هستند و خیلی از بنگاه ها ناگزیر هستند با کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید پذیرفت بعد از افزایش بی سابقه نرخ ارز بخش تولید کشور از سوی دولت دهم و همچنین دولت یازدهم بطور واقعی مورد حمایت قرار نگرفت بنابراین برای رشد بخش تولید باید تدابیری برای تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان اتخاذ کرد.

نظر شما
پرونده ویژه