قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها:

باید برنامه های اجرایی مربوط به بندهای سیاست‌های کلی سلامت را آماده کنیم

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۱
|
۱۶:۲۵:۴۲
| کد خبر: ۲۰۸۰۲۷
باید برنامه های اجرایی مربوط به بندهای سیاست‌های کلی سلامت را آماده کنیم
همزمان با نزدیک شدن به برنامه ششم توسعه، ضروری است با کمک کمیته های تخصصی مختلف، برنامه های اجرایی مربوط به بندهای سیاست های کلی سلامت را آماده کنیم.

دکتر امامی رضوی گفت: همزمان با نزدیک شدن به برنامه ششم توسعه، ضروری است با کمک کمیته های تخصصی مختلف، برنامه های اجرایی مربوط به بندهای سیاست های کلی سلامت را آماده کنیم.

به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا به نقل از وب دا، قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها گفت: سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری چتر و چارچوبی است برای این که کلیه برنامه ها، قوانین و اقدامات نظام سلامت را مدیریت کند.

به گفته دکتر سید حسن امامی رضوی وزارت بهداشت نیز در جای جای این سیاست ها به عنوان متولی بخش سلامت تعیین شده و برنامه دارد به کمک همه ذی نفعان و کسانی که در ارائه خدمات سلامت نقشی دارند، در قالب کمیته های تخصصی به سمت اجرایی کردن بندهای سیاست های کلی سلامت برود.

وی با اشاره به این که وزارت بهداشت قصد دارد یک برنامه جامع برای آینده نظام سلامت تدوین کند، توضیح داد: ضروری است زمانبندی اجرایی معینی در چارچوب برنامه های توسعه کشور صورت پذیرد ضمن این که یک سال و نیم دیگر برنامه پنجم توسعه به پایان خواهد رسید و ما وارد برنامه ششم می شویم. در این راستا باید با کمک کمیته های مختلف برنامه های اجرایی مربوط به بندهای سیاست های کلی سلامت را آماده کنیم.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها گفت: در ابتدای ابلاغ سیاست ها با کمک معاونت حقوقی و مجلس وزارت بهداشت کار مشترکی را آغاز کردیم و آن تطبیق قوانین موجود با این سیاست ها به منظور شناسایی نواقص و ابهامات قانونی در این خصوص است.

دکتر امامی رضوی همچنین ادامه داد: کمیته های تخصصی کار را از مرحله سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها آغاز کرده اند و به مرحله تعیین احکام و قوانین موردنیاز و برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها رسیده اند.

نظر شما
پرونده ویژه