مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی؛

شرایط ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۱
|
۱۷:۲۶:۱۷
| کد خبر: ۲۰۸۰۵۷
شرایط ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری
مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی شرایط ادامه بیمه‌پردازی به صورت اختیاری را تشریح کرد.

افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین‌اجتماعی از ردیف بیمه‌شدگان خارج شده یا بشوند و یا به عبارتی در تاریخ ارائه تقاضای بیمه مشمول هیچ یک از نظام‌های بیمه‌ای نباشند، می‌توانند درصورت تمایل بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. 

سیروس نصیری با اعلام این مطلب، با اشاره به اینکه متقاضی ادامه به طور بیمه اختیاری باید حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق‌بیمه، به عنوان یکی از شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری را داشته باشد، افزود: متقاضی که قبلاً با اشتغال در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین‌اجتماعی و یا براساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دارای حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق‌بیمه باشد، می‌تواند با مراجعه به نزدیکترین شعبه محل سکونت خود درصورت احراز شرایط مقرر نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌بیمه اقدام نموده و با رعایت ضوابط مربوطه از تعهدات قانونی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی سازمان بهره‌مند گردد.

وی با اشاره به اینکه سن متقاضی دیگر شرط ادامه بیمه به صورت اختیاری است، گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی ادامه بیمه به صورت اختیاری برای مردان و زنان 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا است، درصورتی که سن متقاضی بیشتر از سن اشاره شده باشد، پذیرش تقاضا منوط به داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.
نصیری درخصوص ارائه تعهدات سازم
ان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان اختیاری گفت: مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی درصورت احراز شرایط قانونی به بیمه‌شدگان اختیاری تعلق می‌گیرد و درصورت بیماری و بارداری، مشمولین می‌توانند از خدمات درمانی واحدهای درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان برخوردار ‌شوند.

وی بااشاره به اینکه بهره‌مندی بیمه‌شدگان اختیاری از مزایای قانون تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت حق‌بیمه است نه اشتغال، تصریح کرد: بنابراین سازمان درصورت وقوع ازکارافتادگی جزئی تعهدی به ارائه حمایت ندارد، زیرا مسئله ازکارافتادگی جزئی و پرداخت مستمری در این زمینه، در حوادث ناشی از کار مطرح است که در خصوص بیمه‌شدگان اختیاری موضوعیت ندارد.

نصیری درخصوص تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان اختیاری، گفت: باتوجه به تعاریف قانونی مربوطه، این گروه از بیمه‌شدگان مشمول دریافت، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، بیمه‌بیکاری و... نبوده لیکن پرداخت هزینه‌های وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و کمک هزینه کفن و دفن به بیمه‌شدگان اختیاری بلامانع خواهد بود.

وی با بیان اینکه نرخ پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان اختیاری 29 درصد است، تأکید کرد: نرخ پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری برای استفاده از تمامی تعهدات قانونی مقرر 26 درصد بوده و 3 درصد حق‌بیمه مانند بیمه‌شدگان اجباری به عهده دولت می‌باشد.

نظر شما
پرونده ویژه