فرماندار قائمشهر بیان کرد:

می توانیم قائمشهر را به عنوان یکی از مراکز تولید فرش دست بافت معرفی کنیم

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۱
|
۲۱:۲۷:۱۹
| کد خبر: ۲۰۸۱۷۱
می توانیم قائمشهر را به عنوان یکی از مراکز تولید فرش دست بافت معرفی کنیم
محمدی اذعان داشت: با بررسی های انجام شده این پتانسیل وجود دارد که قائمشهر را به عنوان یکی از مراکز تولید فرش دست بافت در کشور معرفی کنیم.
 به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، مهدی محمدی، فرماندار قائمشهر، در ادامه جلسات پیگیری در مورد بافندگان فرش دست بافت ضمن تاکید بر شناسایی فرش بافان واقعی عنوان کرد: اینکه کسی خود را به عنوان فرشباف معرفی و بخواهد از مزایای آن نظیر بیمه و سایر خدمات استفاده کند باعث عدم برنامه ریزی درست برای ساماندهی آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات پیش روی ما که باعث ایجاد تناقض در بحث ساماندهی بافندگان فرش شده، بیمه شدن های نادرست است که این مشکل بزودی با کارشناسی های درست مرتفع خواهد شد.
محمدی اذعان داشت: با بررسی های انجام شده این پتانسیل وجود دارد که قائمشهر را به عنوان یکی از مراکز تولید فرش دست بافت در کشور معرفی کنیم.
فرماندار قائمشهر با بیان اینکه متاسفانه مشاهده شده برخی از آموزشگاه های فرش دست بافت به جای اینکه به کار آموزان خود آموزش واقعی دهند فقط برای گرفتن مدرک از فنی و حرفه ای به آنها آموزش می دهند، گفت: این کار ناشایستی است و برای حل این مشکل سازمان فنی و حرفه ای باید چارچوب های محکمی را در نظر بگیرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان ادامه داد: برای پیدا کردن مکان مناسب برای بازار سنتی فرش دست بافت از چندین مکان بازدید کردیم.
وی افزود: از رئیس فنی و حرفه ای خواسته ایم مکان مناسبی را برای فرشبافان، که اکثرا بانوان هستند، در نظر بگیرد و در زمان معین در اختیار آنان قرار دهد.

نظر شما
پرونده ویژه