سوت قطار تبریز به صدا در آمد

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
|
۰۳:۰۸:۳۱
| کد خبر: ۲۰۸۲۱۳
سوت قطار تبریز به صدا در آمد
سوت قطار شهری تبریز پس از 12 سال انتظار امروز به صدا در آمد.

سوت قطار شهری تبریز پس از 12 سال انتظار امروز به صدا در آمد. مدیرعامل قطار شهری تبریز کمبود منابع مالی را علت اصلی تاخیر در اجرای این طرح ملی اعلام کرد و گفت: ساخت قطار شهری تبریز در 4 خط و به طول 63 کیلومتر قرار بود در سال 92 به اتمام برسد اما در مرداد امسال فقط خط یک این طرح با 63 درصد پیشرفت به طول 6 کیلومتر از 17کیلومتر به بهره برداری رسید.

پشمینه آذر افزود : تاکنون 5 واگن از 180 واگن مورد نیاز قطار شهری تبریز در چین ساخته و به ایران ارسال شده است.

مدیرعامل قطار شهری تبریز گفت: تا کنون برای اجرای خط یک این طرح 10 هزار میلیارد ریال هزینه شده و برای اتمام آن نیز به 14هزار میلیارد ریال دیگر نیاز است که در صورت تامین این اعتبار، ساخت و تجهیز آن تا پایان سال 95 به اتمام خواهد رسید.

نظر شما
پرونده ویژه