سلیمانی اعلام کرد:

بانکهای ملی، پارسیان و تجارت دارای بالاترین معوقات بانکی

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۲
|
۱۳:۴۰:۰۰
| کد خبر: ۲۰۸۲۶۴
بانکهای ملی، پارسیان و تجارت دارای بالاترین معوقات بانکی
بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می شوند.

مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس بانک‌های ملی، پارسیان و تجارت را دارای بیشترین معوقات بانکی اعلام کردو گفت:بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا،مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به انتشار گزارش جدید این مرکز درباره معوقات بانک‌ها گفت: بر این اساس از مجموع 87 هزار میلیارد تومان معوقات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، پارسیان و تجارت نیز هر کدام با 11 هزار میلیارد تومان دارای بیشترین معوقات نظام بانکی کشور هستند.

سلیمانی در گفتگوی تلویزیونی افزود: بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان61 نفر هستند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: 110 نفر نیز بین 50 تا 100 میلیارد تومان بدهی دارند که در مجموع با 7500 میلیارد تومان 9 درصد بدهکاران را تشکیل می دهند.

مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس تفاوت نرخ سود بانکی با میزان تورم، ضعف در نظارت پیشینی بانک‌ها،وجود مشکلات در صدور اجرایی ثبت و مراحل رویه‌های قضایی، تلاش بدهکاران برای ثبت اموال خود به نام دیگران،نبود اعتبارسنجی برای مشتریان و تهدید به اعلام ورشکستگی ازجانب برخی بدهکاران را از مهم‌ترین راه‌های وجود حجم انبوه معوقات بانکی بر اساس گزارش‌های به دست آمده برشمرد.

سلیمانی افزود: در بسیاری از کشورها معوقات بانکی کمتر از 2درصد کل تسهیلات اعطا شده را شامل می شود اما در کشور ما این رقم به 15 درصد می‌رسد که این نشان از وضع بغرنج این مسئله در نظام بانکی دارد.

وی درباره نتایج به دست آمده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: مر کز به عنوان بازوی پژوهشی مجلس گزارش یاد شده را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد تا بتواند به آنان در اصلاح نظام بانکی به ویژه در نحوه پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن کمک کند.

نظر شما
پرونده ویژه