داستانک/۹

من هستم چون ما هستیم

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۳
|
۱۳:۳۵:۱۲
| کد خبر: ۲۰۸۶۰۹
من هستم چون ما هستیم
او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود.

یک انسان شناس به تعدادی از بچه های آفریقایی یک بازی را پیشنهاد کرد:

او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود.

هنگامی که او فرمان دویدن را داد، تمامی بچه ها دستان یکدیگر را گرفتند و با یکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال نشستند.

هنگامی که انسان شناس از این رفتار آنها پرسید درحالیکه یک نفر می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود.

آنها گفتند: آبونتو (UBUNTU) ، چگونه یکی از ما می تواند خوشحال باشد در حالی که دیگران ناراحت هستند؟

(آبونتو در فرهنگ ژوسا یعنی من هستم چون ما هستیم)

نظر شما
پرونده ویژه