استاندار اردبیل:

رفع كمبودها درگردشگری سبب افزایش اقامت مسافران دراستان می شود

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۳
|
۱۶:۳۶:۲۵
| کد خبر: ۲۰۸۶۸۴
رفع كمبودها درگردشگری سبب افزایش اقامت مسافران دراستان می شود
استاندار اردبیل گفت: رفع كمبودها درگردشگری سبب افزایش اقامت مسافران دراستان اردبیل می شود
به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، در جلسه استاندار اردبیل بررسی سفرهای اخیر تابستانی برتقویت زیرساخت ها وتوسعه وگسترش صنعت گردشگری دراستان تاكید كرد وگفت: افزایش مدت اقامت مسافران وگردشگران دراستان تنها درسایه ارتقاءوتامین زیرساخت ها دراین حوزه امكان پذیر است .
مجید خدابخش افزود: وجود آبهای گرم ومناظر طبیعی ودركنار آن تنوع آب وهوا ، جاذبه های گردشگری وتاریخی وتوانمندی ها وقابلیت های موجود سبب گردیده كه استان اردبیل دربحث گردشگری به یك استان ویژه تبدیل شود.
وی بابیان اینكه درتلاش هستیم انگیزه لازم رابرای طولانی كردن مدت ماندگاری مسافران وگردشگران را دراستان افزایش دهیم خاطر نشان كرد: تمامی موزه ها، بناهای تاریخی ومذهبی استان درایام تعطیلات تابستانی باید به امكانات لازم تجهیز ودر شرایط ویژه درخدمت مردم ومسافران ومیهمانان باشند.
رییس كارگروه تخصصی میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان اظهار داشت :پلیس راه بایستی باحضور مستمر وپررنگ خود درجاده های مواصلاتی استان برنامه های ترافیكی وامنیتی خود را اعمال كنند تامسافران بااحساس امنیت بیشتر وآسایش وآرامش روحی وروانی به سفر خود دراستان ادامه دهند.
استاندار اردبیل از دستگاه های اجرایی خواست وظایف ونظارت وكنترل خود را برروی قیمت ها درایام تابستان بدرستی انجام دهند تاگردشگران ومیهمانان درتهیه اقلام ومایحتاج ضروری خود بامشكل روبرونشوند.
وی بابیان اینكه اطلاع رسانی وراهنمایی مسافران باید دردستوركار مسئولان باشد گفت : مسئوولان باید نشاط وشادابی را به شیوه های مناسب برای مسافران ایجاد كنند.
خدابخش دربخش دیگری از سخنان خود برتامین نان مصرفی مردم ومسافران تاكید كرد وافزود: تمامی نانوایان درسطح استان باید نسبت به پخت نان وعرضه آن به مردم بانظارت وهماهنگی فرمانداران شهرستان های تابع اقدام وهمچنین كلیه مراكز جایگاه سوخت بنزین وسی ان جی آمادگی لازم را برای ارایه خدمات به همشهریان ومیهمانان تابستانی داشته باشند تامشكلی دراین خصوص بوجود نیاید .
وی نظارت برارایه خدمات به مسافران ونظارت بروضعیت بهداشتی سرویس های بهداشتی و تفرجگاه ها ، ساماندهی عسل فروشی های کنار جاده ها، مساجد بین راهی ، اطلاع رسانی وراهنمایی مسافران وگردشگران را از جمله مواردی دانست كه بایستی دست اندركاران امر به آن اهتمام ویژه ای داشته باشند.
استاندار اردبیل هم چنین براستمرار این جلسه هفته ای یكبار تاكید كرد وگفت : بررسی نقاط قابل بهبود ورفع نقاط ضعف وایجاد زیر ساخت ها وكمپ ها درارایه خدمات مناسب موثر است وبرای تامین زیرساخت ها ورفع كمبود ها ونارسایی هادر حوزه گردشگری دستگاه های اجرایی باید از اعتبارات ملی استفاده كنند.
نظر شما
پرونده ویژه