انتصاب رئیس جدیدسازمان بسیج ورزشکاران گیلان

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۴
|
۱۷:۳۶:۴۰
| کد خبر: ۲۰۸۸۰۴
انتصاب رئیس جدیدسازمان بسیج ورزشکاران گیلان
رئیس جدید سازمان بسیج ورزشکاران گیلان باحضور مدیرکل ورزش وجوانان و جانشین سپاه قدس گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان،دراین نشست که باحضور مسعودرهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان وسردار عبداله پور جانشین سپاه قدس گیلان برگزارشد،سرهنگ پاسدارهادی رفیعی بعنوان رئیس جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان انتصاب شد.


دراین مراسم همچنین ازتلاشها وزحمات سرهنگ پاسدار محمداحمدپور رئیس سابق این سازمان تشکرو ازطرف مدیرکل ورزش وجوانان گیلان وسپاه قدس گیلان لوح سپاسی اهدا شد.


مسعودرهنما دراین مراسم باتشکر ویژه ازتلاشهای سرهنگ احمدپور درسازمان بسیج گفت : دردوران مسئولیت ایشان کارهای فرهنگی بسیاربزرگی انجام شدکه این سازمان رادرکشور جزء سازمانهای برتر معرفی کرد.


مدیرکل ورزش وجوانان گفت : سرهنگ رفیعی نیز سالهاست درسازمان بسیج ورزشکاران مشغول است ومی تواند بااستفاده ازتجربیات خودوهماهنگی بااین اداره کل کارهای بزرگی در تمامی عرصه ها انجام دهند.


جانشین سپاه قدس گیلان نیز گفت : دشمن برای تغییرنگاه ودیدگاه جوانان نسبت به دین وایمان بااستفاده از 125 رسانه فارسی زبان تلاش می کند ازاین رو ورزش نقش اساسی درمقابله باتخریب جوانان دارد.


سردارعبداله پور افزود: باوجواینکه ابزارهای مناسب برای مقابله بارسانه های دشمن رانداریم اماباید باترویج ورزشهای شاداب ، پرهیجان وجذاب ، نسل شیعه امیرالمومنین راپویانگه داریم .


وی افزود: به لطف نظام جمهوری اسلامی ایران درحالیکه اطراف کشورمان راآتش وفتنه فراگرفته کشورمان درآرامش است .

نظر شما
پرونده ویژه