جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۴
|
۱۳:۱۴:۳۲
| کد خبر: ۲۰۸۸۴۴
جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است
وزارت کار صرفاً بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تأکید داشته است و نفیاً و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است.

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال خبر منتشر شده در خصوص نامه معاون وزیر کار به شهردار تهران، توضیحاتی را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، نامه مذکور صرفاً بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تأکید داشته است و نفیاً و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنسیتی نداشته است به نحوی که نباید در سیاست‌ها و بخشنامه‌ها زنان را از دسترسی به برخی از مشاغل متداول در ایران و جهان محروم ساخت.

سوابق حاکی از آن است که اینگونه بخشنامه‌ها توسط بهانه‌جویان در سازمان‌های بین‌المللی دستاویز علیه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و این در صورتی است که در جمهوری اسلامی ایران همه زنان آزادانه حق انتخاب مشاغل در چارچوب قوانین را داشته و جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است.

این نامه با اعتقاد به حفظ ارزش‌های اسلامی در مراکز اداری صادر و هدف آن مواردی است که هیچ ارتباطی به ارزش‌های اسلامی نداشته است؛ ضمن اینکه به نظر کارشناسان وزارتخانه عدم امکان حضور زنان در مشاغل مورد نظر بخشنامه موجب نارضایتی مراجعان زنان به این دستگاه‌ها نیز خواهد شد؛ بنابراین ضمن تاکید بر اینکه محتوای نامه ارتباطی با مسأله تفکیک جنسیتی نداشته است عناوین به کار گرفته شده در رسانه‌ها درخصوص این نامه تکذیب می‌گردد

نظر شما
پرونده ویژه