رشته های تحصیلی جدید ۳۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی اعلام شد

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۴
|
۱۷:۳۸:۱۳
| کد خبر: ۲۰۹۰۰۷
رشته های تحصیلی جدید ۳۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی اعلام شد
مجوزتاسیس2رشته تحصیلی مقطع دکترا،19رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشدو 12رشته تحصیلی مقطع کارشناسی در30دانشگاه ومرکز آموزش عالی توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم صادرشد.

مجوز تاسیس 2رشته تحصیلی مقطع دکترا ،19 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و 12 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی در 30دانشگاه و مرکز آموزش عالی توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم صادرشد.

به گزارش سرویس آموزش خبرگزاری برنا، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رشته های تحصیلی مقطع دکترای اصلاح نژاد دام در دانشگاه زنجان و مهندسی شیمی در دانشگاه گیلان ایجاد می شوند.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مدیریت كسب و كار MBA در دانشگاه های محقق اردبیلی و کردستان، مطالعات منطقه ای و مددکاری اجتماعی در دانشگاه یزد، روابط بین الملل و مطالعات شبه قاره هند در دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، علوم سیاسی در دانشگاه بیرجند، مدیریت جهانگردی گرایش های بازاریابی جهانگردی و برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی در دانشگاه مازندران و مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول در دانشگاه ایلام موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، مجوز ایجاد رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد شیمی ـ شیمی آلی در مرکز مرند، زبان و ادبیات فارسی در مرکز گرمسار، شیمی ـ تجزیه در واحد طبس، روانشناسی اسلامی ـ روانشناسی مثبت‌گرا در مرکز ساری، روانشناسی تربیتی در مرکز سمنان، زبان و ادبیات عرب در مرکز سنندج ، ریاضی محض ـ آنالیز عددی در مرکز تنکابن و تحقیقات آموزشی گناباد دانشگاه پیام نور توسط شورای گسترش آموزش عالی صادرشد.

همچنین این شورا ، ایجاد رشته های کارشناسی مهندسی نساجی ـ پوشاك در دانشگاه رازی، مهندسی برق در دانشگاه مازندران، حقوق در مجتمع آموزش عالی گناباد ، مدیریت دولتی دردانشگاه اردکان، فلسفه و كلام اسلامی در دانشگاه شهید مطهری، تاریخ در دانشگاه زابل، مهندسی برق ـ مخابرات در دانشگاه اصفهان، فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه حضرت معصومه (س)، زبان و ادبیات عربی در دانشگاه کوثر، مهندسی كامپیوتر در مركز آموزش عالی كاشمر ، علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری در مجتمع آموزش عالی سراوان و كارشناسی ناپیوسته مهندسی تكنولوژی صنایع شیمیایی در آموزشكده فنی و حرفه ای دختران بوشهر به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

نظر شما
پرونده ویژه