مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

خبرنگاران مجاهدان عرصه حقیقت، علم و دانائی هستند

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۷
|
۲۰:۳۷:۵۷
| کد خبر: ۲۰۹۷۱۶
خبرنگاران مجاهدان عرصه حقیقت، علم و دانائی هستند
عرب باغی به برنا گفت: خبرنگاران نماینده وجدان های آگاه و حساس طبقات مختلف اجتماعی اند.

به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس با تبریک روز خبرنگار گفت: قلم و سخن در طول تاریخ پاسدار و روایت گر صادق حقیقت بوده اند بلکه می توان گفت در برخی اعصار به آفرینندگی حقیقت نیز پرداخته اند.
محسن خادم عرب باغی افزود: در عصر کنونی که تلون و رنگارنگی روایت ها پرده های ابهام را در برابر دیدگان انسان ها گسترانده، امر حقیقت جویی و حقیقت گویی امری الهی است.
وی اضافه کرد: خبرنگاران نماینده وجدان های آگاه و حساس طبقات مختلف اجتماعی اند و نسبت به حفظ و اعتلای حقایق انسانی و اجتماعی پایدارتر و امر توسعه روز افزون اقتصادی و فرهنگی جامعه برایشان بسیار با ارزش تر است.
عرب باغی، ضمن تبریک صمیمانه 17 مرداد و روز خبرنگار، خبرنگاران را مجاهدان عرصه حقیقت، علم و دانایی دانست و خطاب به این قشر تلاشگر جامعه گفت: دستان پرمهر تان را به گرمی می فشارم و اعلام می کنم منطقه آزاد ارس به عنوان سازمانی پیشرو همیشه آماده شنیدن انتقاد های متعهدانه و مسولانه است.

نظر شما
پرونده ویژه