با رای اعضای مجمع انتخاباتی صورت گرفت

مردعلی دوباره در هیات بدنسازی و پرورش اندام

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۸
|
۱۲:۲۸:۵۳
| کد خبر: ۲۰۹۷۳۶
مردعلی دوباره در هیات بدنسازی و پرورش اندام
˝حسین مردعلی˝ برای یکدوره چهار ساله دیگر به عنوان رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین انتخاب و معرفی شد.

به گزارش برنا، مجمع انتخابات ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین با حضور ˈناصر پورعلی پورˈ رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور و با حضور ˈمهدی عبدالرزاقیˈ و ˈقاسم قافله باشیˈ معاونین پشتیبانی-مالی و امور ورزشی مدیرکل ورز ش و جوانان قزوین برگزار شد.

مردعلی در این مجمع با کسب 12 رای از 18 رای اخذ شده به مدت چهار سال به عنوان رییس بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین انتخاب شد.

مردعلی در دوره قبل نیز ریاست این هیات ورزشی را برعهده داشت. ˈآفشید خوشنویسˈ و ˈعلی کریمیˈ دیگر داوطلبان ریاست هیات ورزش های بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین در این مجمع انتخاباتی بودند.

گفتنی است رشته پرورش اندام و بدنسازی محبوبیت بالایی در بین جوانان استان قزوین دارد.

نظر شما
پرونده ویژه