برچسب - مهارت ارتباطی

وزیر آموزش وپرورش گفت: طرح دیپلماسی مهارتی با نگاه به مهارت‌آموزی صرفا به عنوان شغل نیست ،امروز برخی از افراد کار تیمی بلد نیستندو طرح دیپلماسی مهارتی فرصت مناسبی برای آموختن مهارتی ارتباطی به دانش‌آموزان است‌.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

معصومه ابتکار گفت: یکی از مسائل مهم خانواده‌ها مهارت های ارتباطی است. باید سواد ارتباطی را در مدارس و دانشگاه ها آموزش دهیم و در بحث ارتباط بین نسلی و شکاف بین نسلی که می تواند ضربات سختی در جامعه وارد کند، اقدام جدی باید صورت گیرد.
کد خبر: ۱۰۸۹۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز