درخواست یامین پور برای بازنگری قانون وظیفه عمومی از نمایندگان مجلس

|
۱۴۰۱/۰۶/۱۲
|
۱۲:۳۳:۳۰
| کد خبر: ۱۳۷۲۲۳۷
درخواست یامین پور برای بازنگری قانون وظیفه عمومی از نمایندگان مجلس
یامین پور از نمایندگان مجلس برای بازنگری قانون وظیفه عمومی درخواست کرد .

IMG_۲۰۲۲۰۹۰۳_۱۳۳۳۵۱

نظر شما
پرونده ویژه