سخنگوی باشگاه پرسپولیس:

قرار توقیف اموال و حساب بانکی باشگاه لغو شد

|
۱۳۹۳/۰۵/۰۵
|
۱۹:۵۵:۴۳
| کد خبر: ۲۰۷۱۶۱
قرار توقیف اموال و حساب بانکی باشگاه لغو شد
عضو هیات مدیره و سخنگوی پرسپولیس از لغو قرار توقیف اموال و حساب بانکی این باشگاه خبر داد.

به گزارش سرویس ورزشی برنا، خواجه وند گفت: قرار توقیف اموال و حساب بانکی باشگاه پرسپولیس که با شکایت کشتی گیران صادر شده بود با حکم شعبه 40 دادگاه تهران لغو شد.

خواجه وند اضافه کرد: بنابراین حکم، دیگر امکان توقیف اموال باشگاه تا زمان دادگاهی دیگر در آینده که به اصل موضوع می پردازد وجود ندارد.

سخنگوی پرسپولیس گفت: از ابتدا مایل نبودیم به شکل حقوقی وارد این پرونده شویم ولی اقدامات تبلیغی این کشتی گیران ما را وادار به حل موضوع به شکل حقوقی کرد.

نظر شما
پرونده ویژه