ریاست و دبیرکلی کنفدراسیون داژبال غرب آسیا به ۲ ایرانی واگذار شد

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۸
|
۱۷:۱۷:۲۰
| کد خبر: ۲۰۹۹۰۷
رئیس فدراسیون داژبال آسیا، شرمین جباریان به عنوان رئیس کنفدراسیون داژبال غرب آسیا و رضا خوش سرور به عنوان دبیرکل این کنفدراسیون منصوب شدند.

به گزارش سرویس ورزشی برنا، در احکام صادره از سوی رئیس فدراسیون داژبال آسیا خطاب به شرمین جباریان رئیس انجمن داژبال ایران و رضا خوش سرور نایب رئیس این انجمن، چنین آمده است:

"بدینوسیله، شما از سوی فدراسیون داژبال آسیا، به ترتیب، به عنوان رئیس کنفدراسیون داژبال غرب آسیا و دبیرکل کنفدراسیون داژبال غرب آسیا، ( در دوره اول و بمدت دو سال ) منصوب می گردید. امید است، در خصوص راه اندازی کنفدراسیون یاد شده در اسرع وقت اقدام نموده و نسبت به پذیرش کشورهای عضو، به منظور توسعه ورزش داژبال در منطقه غرب آسیا، اقدام نمائید."

با کسب این موفقیت و تصاحب کرسی های بین المللی، این انتظار وجود دارد که شاهد شکوفایی بیش از پیش داژبال کشور در سطح بین المللی باشیم.

نظر شما
پرونده ویژه