Ali Rahimian

نمایشگاه نجوم در یزد

۱۳۹۸/۰۲/۰۴ - ۲۰:۳۷:۳۹
کد خبر: ۸۳۸۱۶۷
نمایشگاه روز نجوم با همت سمن نجوم آسمان شب کویر یزد در شهر یزد برگزار شد .
نظر شما
پرونده ویژه