افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

۱۳۹۹/۰۷/۱۲ - ۰۷:۴۳:۴۵
کد خبر: ۱۰۶۷۵۲۳
افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش حدود 7 هزار نفری دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان خواهیم بود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش درباره علت کاهش پذیرش دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان ضمن رد هر گونه کاهش پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ فرهنگیان، تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته جذب دانشجو افزایش هم داشته است به این صورت که از ظرفیت ماده (28) اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان استفاده شده است.

حاجی میرزایی درباره اینکه چرا ظرفیت در نظر گرفته شده برای نیروهای تعهد 4 سال از 25 هزار به 20 هزار نفر کاهش داشته، توضیح داد: امسال تعداد 20 هزار ظرفیت برای نیروهای تعهد 4 ساله ظرفیت در نظر گرفته شده و تعداد 28 هزار نیرو نیز با استفاده از ظرفیت ماده(28) اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان در این دانشگاه دوره حدود یک ساله خواهند دید که با این حساب ظرفیت دانشگاه به‌طور کامل تکمیل شده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش حدود 7 هزار نفری دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان خواهیم بود.

نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز