انتصاب رئیس مجموعه گردشگری پنجه علی شهرداری بندرعباس

۱۴۰۱/۱۰/۱۱ - ۱۰:۲۹:۳۰
کد خبر: ۱۴۱۷۶۲۶
انتصاب رئیس مجموعه گردشگری پنجه علی شهرداری بندرعباس
با حکم محمد رضا کهوری ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس ، کیانوش دهقانی پور به سمت رئیس مجموعه گردشگری پنجه علی شهرداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، در این حکم آمده است ؛

جناب آقای کیانوش دهقانی پور

با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم بعنوان رئیس مجموعه گردشگری پنجه علی شهرداری بندرعباس منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان، وظایف محوله را برابر مقررات و مصوبات قانونی به نحو مناسب به نتیجه مطلوب رسانید.

انتهای پیام

نظر شما
پرونده ویژه