خاواده ها با حذف تشریفات زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند

۱۴۰۲/۰۲/۰۲ - ۱۲:۴۲:۵۴
کد خبر: ۱۴۶۳۸۵۴
خاواده ها با حذف تشریفات زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند
امام جمعه چهارباغ با اشاره به ضرورت ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: خانواده ها با آسان گیری وحذف تشریفات زمینه ازدواج جوانان را فراهم کنند.
نظر شما
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز