آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات در جهان پس از پایان جنگ سرد است

۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۱۳:۱۹:۰۴
کد خبر: ۱۴۷۲۵۷۱
آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات در جهان پس از پایان جنگ سرد است
ناصر کنعانی درباره آمریکا و دروغ بودن مدافع دموکراسی بودن آن توییتی را منتشر کرد.

IMG_۲۰۲۳۰۵۱۳_۱۳۱۳۰۹

نظر شما
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز