احمد عبد الهادی : ایده تونل ها در غزه فکر حاج قاسم و عماد مغنیه بود

۱۴۰۲/۱۰/۱۶ - ۰۰:۲۶:۰۱
کد خبر: ۲۰۳۹۱۴۱
احمد عبد الهادی : ایده تونل ها در غزه فکر حاج قاسم و عماد مغنیه بود
مهدی فضایلی درباره صحبت های احمد عبد الهادی توییتی را منتشر کرد .

احمد عبد الهادی : ایده تونل ها در غزه فکر حاج قاسم و عماد مغنیه بود

نظر شما