صالحی امیری: در جامعه اخلاقی عدالت موتور محرکت توسعه است

۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۱۰:۱۴:۴۳
کد خبر: ۲۰۳۹۸۰۵
صالحی امیری: در جامعه اخلاقی عدالت موتور محرکت توسعه است
استاد دانشگاه علوم تحقیقات گفت: در جامعه اخلاقی همگان به حقوق دیگران توجه می کنند، در جامعه غیر اخلاقی تقدم منافع فردی بر جمعی، در جامعه اخلاقی انسان محور توسعه است، در جامعه اخلاقی عدالت موتور محرکت توسعه است.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،سید رضا صالحی امیری شامگاه دوشنبه در همایش ملی رساله الحقوق امام سجاد(ع) که در شهرستان مهر برگزار شد، در خصوص بررسی و تحلیل حکمرانی اخلاقی در سیره امام سجاد(ع) اظهار کرد: مسئله بنیادی جامعه ایران بر اساس آنچه پس از چهار دهه فهم کرده ام حکمرانی معیوب در ساختار سیاسی ایران است من باور دارم از حکمرانی مطلوب فاصله گرفته ایم.
وی در ادامه با تصریح اینکه اساسا حکمرانی جوامع با نظام اخلاقی جامعه اجین است، اضافه کرد: فهم ارزش های اخلاقی مطابق با سیره ائمه امری مهم است.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اساسا به مبانی اخلاقی هیچ جایگاهی را قایل نشده اند از این منظور تمایلات حکومت بر اعمال قدرت و مهار جامعه است، این نوع حکمرانی هیچ ارزشی ندارد، انچه ما باور داریم مبتنی با سیره امام سجاد حکمرانی اخلاقی با تاکید بر سجایای اخلاقی است که در مبانی دینی به آن تکیه شده است.
وی خاطرنشان کرد: حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است، استفاده از قدرت سیاسی و اعمال قدرت در سراسر جامعه تاکید بر اصولی دارد به نام حکمرانی دارد که در سیره امیرالمومنین و امام سجاد به وضوح بیان شده است، حکمرانی یک گام جلوتر از حکومت داری است.
صالحی به مولفه های حکومت داری اشاره کرد و گفت: حکومت یک جسم است، حکومت ناظر بر نهادهای رسمی است، حکمرانی مطلوب در مقابل حکمرانی معیوب قرار می گیرد، حکمرانی راهبری و هدایت صحیح و رضایت مندی آحاد جامعه است. 
وی عنوان کرد: در حکمرانی مطلوبی رویکرد تصدی گری به تولی گری باید تغییر یابد، حکمرانی مطلوبی روح عقلانی حاکم بر جامعه است و از این منظور حکومت باید به عنوان یک ساختار به حکمرانی مطلوب بی اندیشد.
استاد دانشگاه علوم تحقیقات بیان کرد: در ساختار حکمرانی مطلوبی حاکمیت قانون در همه ابعاد نظام سیاسی به چشم می خورد، همچنین نظارت پذیری مشاهده می گردد، فساد گریزی قابل مشاهده است، در حکمرانی مطلوبی حاکمیت پیشبینی پذیر خواهد بود و در حکمرانی مطلوب ما با پدیده هایی مانند مشارکت مواجه خواهیم شد.
وی گفت: در جامعه اخلاقی همگان به حقوق دیگران توجه می کنند، در جامعه غیر اخلاقی تقدم منافع فردی بر جمعی، در جامعه اخلاقی انسان محور توسعه است، در جامعه اخلاقی عدالت موتور محرکت توسعه است.

نویسنده :
عباس امیری
نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز