برچسب - قران خطی

کتابت قرآن کریم با قلم یک میلی متری به خط نستعلیق در مدت سه سال توسط مصطفی شاهسونی خطاط زاهدانی منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۱۶۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز