برچسب - در جهان

دکتر مهران شاهی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پس از تحقیق و تفحص فراوان موفق به کشف گونه ی جدید عقرب "همی اسکورپیوس شاهی" در نواحی بشاگرد برای نخستین بار در جهان شد.
کد خبر: ۵۹۸۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱