برچسب - در جهان

دکتر مهران شاهی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پس از تحقیق و تفحص فراوان موفق به کشف گونه ی جدید عقرب "همی اسکورپیوس شاهی" در نواحی بشاگرد برای نخستین بار در جهان شد.
کد خبر: ۵۹۸۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز